Tårnby kirke og kirkegård er nye i Grøn kirke

Tårnby kirke logo

Tårnby kirke og kirkegård ligger i østsjællands Kastrup. 
De har tjekket 39 punkter af for kirken og 27 punkter på kirkegårdstjeklisten. 

Kirken fortæller de længe har haft fokus på grøn omstilling i kirken og på kirkegården.
Vi har brugt tjeklisten fra Grøn Kirke som inspiration og guide til at have endnu mere fokus på grøn omstilling.
De gik i gang med at udfylde listen i starten af februar og Tårnby kirke fortæller den har været en stor hjælp og inspiration. Både i forhold til at synliggøre det, som der allerede er gjort men også til at få sat skub i nye tiltag og adfærdsændringer.

Det har været vigtigt for dem, at alle i kirken har været involveret i processen og at der er opbakning fra alle. Tårnby Kirke som grøn kirke har derfor været italesat, analyseret og diskuteret på menighedsrådsmøder, personalemøder, ved undervisning af minikonfirmander og konfirmander, med kirkens brugere m.m.

Desuden har de talt meget om vigtigheden af at kommunikere vores tiltag og holdninger til omverden og i den forbindelse ser vi et medlemskabet af Grøn Kirke meget naturlig og understøttende for den måde de er kirke på fortæller kirken. Dertil fortæller de også at medlemsskabet i Grøn Kirke vil hjælpe dem i deres kommunikation af kirken som en grøn kirke og kirkegård og at det vil styrke kirkens brand.


Tårnby kirke fortæller at de er meget glade og stolte over at vi opfylder 39 ud 48 punkter og at de vil arbejde aktivt på at komme i mål med alle 49. De er bevidste om, at det at være grøn kirke er, og skal være, forankret i de værdier, som ligger i hvem de er som kirke. Noget som kræver menighedsrådets opbakning, medarbejdernes engagement og derfor noget der altid skal værnes om, understøttes og arbejdes for nu og i fremtiden.

Noget af det sjoveste og sværeste for kirken har været at de har haft et rigtig godt samarbejde omkring processen om at søge medlemskab af Grøn Kirke og det har sat gang i mange gode og vigtige samtaler om hvem de er som kirke fortæller de afslutningsvist.

Læs mere om Tårnby kirke og kirkegård på deres hjemmeside her

print
Tagget , , ,