Trinitatis Kirke er grøn kirke

Trinitatis kirke
Trinitatis kirken ligger i københavns centrum, i forlængelse af rundetårn. 

Kirken tjekker 29 punkter af på tjeklisten.

 
Kirken fortæller de har arbejdet frem mod at blive certificerede som Grøn Kirke, siden de i foråret 2022 havde en menighedsråds-weekend, hvor de tog emnet op. Alle var enige om, at emnet er vigtigt og relevant for dem at arbejde med. Sammen gennemgik de tjeklisten og drøftede status for kirken samt hvad der kunne give mening for dem. Hvad der i første omgang ville være de ’lavthængende frugter’. Der blev ved den lejlighed nedsat en Grøn Kirke-arbejdsgruppe, bestående af tre medlemmer af menighedsrådet. Punktet Grøn Kirke er på dagsordenen på alle møder i menighedsrådet frem over, minimum som et statuspunkt for de prioriterede indsatser.

Efterfølgende har arbejdsgruppen lavet et oplæg til menighedsrådet vedrørende prioritering af større indsatser. Det er blevet besluttet i første omgang at arbejde med affaldssortering, kirkens omgivelser og mere bæredygtige madvarer, særlig i forbindelse med de månedlige fællesspisninger. De er nu i mål med affaldssorteringen, og de øvrige temaer bliver næste skridt for Trinitatis kirken.

I den forløbne periode har de desuden indført genopladelige batterier og skiftet til grøn strøm. Der ud over har de også indført en fast klumme i kirkebladet om Grøn Kirke. Der blev afholdt et foredrag om bæredygtighed og by-landbrug i storbyen ved Østerbro til den forgangende høstgudstjeneste; og de har indført indsamlinger til bæredygtige formål i kollektlisten.

Selve kirkebygningen er allerede godt kørende energimæssigt, da der er installeret LED-belysning og opsat forsatsruder i kirkerummet, som er opvarmet med fjernvarme. Rumtemperaturen holdes på 18,5 grader.
Kirken fortæller afslutningsvist at det er planen, at de en gang om året skal gennemgå punkterne, som de nu har tjekket af, for at se om vi holder standarden og eventuelt kan gøre mere. De fortæller det har været en rigtig god proces med stor velvilje og opbakning fra både menighedsråd og kirkens ansatte.

Du kan læse mere om Trinitatis kirken på deres hjemmeside her

print
Tagget , ,