Villingerød Kirke er ny grøn kirke

Menighedsrådet ved Villingerød Kirke i Frederiksværk provsti, har gennem de sidste fem måneder arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste og kan nu sætte kryds ved 31 punkter. Her fortæller et menighedsrådsmedlem om deres proces:

Det begyndte, da vi skulle udskifte vores varmeanlæg, dengang et oliefyr. Vi fik foretaget en energiundersøgelse, og da der hverken er fjernvarme eller naturgas i området, måtte det være enten fortsat oliefyr eller en alternativ løsning.

Stiftets energikonsulent anbefalede oliefyr og henviste til, at ”olieprisen var lav for tiden”, og at vi burde udvise sund økonomisk fornuft, når vi havde med folkekirkens økonomi at gøre. Der var megen kritik af uheldige dispositioner, sagde han. Da vi vidste, at vi behøvede energikonsulentens accept af vores planer, handlede vi forsigtigt men fastholdt, at der i menighedsrådet var fuld enighed om noget andet end olie. Vi holdt vejret og fik godkendt vores varmepumpeforslag (luft til vand). Og sådan opvarmes kirken nu i dag.

Denne proces satte os i gang med en generel samtale om klima og forbrug, og vi blev da overrasket over at erfare, at ideen om en grøn kirke var så beskedent promoveret i vores stift – når vi bare behøvede at se til Roskilde for at se noget ganske andet. Vi gik så i gang med at arbejde på at blive godkendt som grøn kirke, og selv om vi så står lidt alene i Frederiksværk provsti, så generer det os ikke det mindste. Men vi vil gerne være flere….

Januar 2020

print
Tagget , ,