Dyrup kirke er ny Grøn Kirke

Alterbord i Dyruo kirke, med glas parti bagved.

Billede af Henning Rix

Dyrup kirke ligger på Fyn. Kirken er bygget som en centerkirke. Centerrummet samler, så man fornemmet fællesskabet mellem gudstjenesten, aktiviteter og menigheden. I dagtimerne står kirkens dør altid åben. Gennem det seneste års tid har Dyrup Kirke arbejdet henimod at blive grøn kirke, og de kan nu sætte 28 krydser på tjeklisten. Frauke Søholm, som er formand for menighedsrådet, fortæller her om deres proces med at blive grøn kirke:”Den tværkirkelige bevægelse “ Grøn kirke” har givet inspiration og fungeret som et redskab til mere bevidst at gavne klimaet og miljøet gennem det daglige arbejde.  Arbejdsprocessen begyndte med en brainstorm på et menighedsrådsmøde, hvorefter der blev nedsat et udvalg. Udvalget udgjorde tre menighedsrådsmedlemmer, hvoraf den ene også er kirkeværge. Vi opdagede hurtigt, at kirketjeneren  og præsten var en vigtige ressourcer at inddrage i processen.”

Arbejdet hen mod målet med at blive grøn kirke tog ca. 1 år. Frauke Søholm fortæller videre:  “I løbet af året delagtiggjorde vi menighedsrådet i arbejdet, og der blev tilkendegivet forskellige holdninger til især udgiftssiden. Vi blev dog enige om, at omstillingen måtte koste en del.”Udvalget har gennemgået tjeklisten afsnit for afsnit.  De har LED- pærer overalt, hvor det et muligt, og hvor det er praktisk, reguleres lyset automatisk. Der er ingen vandhaner, som står og drypper. Til rengøring bruges sæbespåner og andre miljøvenlig præparater. En energiøkonomisk gennemgang af kirken måtte dog vente. En af begrundelserne var, at kirken havde gennemgået  større syn inden for de seneste år, så det derfor ikke var nødvendigt at få foretaget et eftersyn igen allerede. Dog har man valgt at tjekke op på indkøb af el, så der er fokus på grøn energi: “vi får fjernvarme fra Fjernvarme Fyn , hvor fjernvarmen siden 2020 udgøres af grøn energi med 61 procent. Varmen reguleres automatisk over døgnets timer.” 

I kirkens daglige liv er der også sket flere ændringer og øget fokus. Kaffe og andre ting til køkkenet købes fx økologisk. Frauke Søholm fortæller: “Vi er opmærksomme på at genbruge, og vi sorterer affald. Vi er meget optaget af at skabe mere biodiversitet og har plantet krokusbede og sået et stort blomsterbed med “vilde engblomster” til glæde og inspiration for menigheden og sognet  men også til gavn for biodiversiteten.” Et plejecenter, der er nabo til kirken har ligeledes fået sået engblomster. Bedene ligger omtrent i forlængelse af hinanden  – langs kirken og vejen. “Vi har et samarbejde med FDF, som har lokaler i kirkens kælder. FDF’erne laver fuglekasser og muligvis også insekthoteller som de placerer på kirkens område”, slutter Frauke Søholm af. Dyrup Kirke blev grøn kirke nummer 300, og der er lige nu planer i gang om at afholde en festgudstjeneste for at markere denne begivenhed.

Læs mere om Dyrum kirke på deres hjemmeside her. 

Tagget ,