Grøn Kirkelig Organisation – Aarhus Stiftsadministration

Aarhus er den første stiftsadministration, der vælger at blive Grøn kirkelig Organisation.

"Vi har arbejdet med fokus på klima og bæredygtighed igennem flere år, men er først for nylig blevet opmærksom på, at der var en mulighed for, at vi kunne kvalificere os til at blive Grøn Kirkelig Organisation" siger stiftsfuldmægtig Lisa Kolding

Udfordringen for os er at opfylde punkterne under Gudstjeneste og Diakoni samt Information og Undervisning. Der har vi fået god hjælp af Grøn Kirke til at vurdere punkterne i forhold til en administration som vores. Vi vil i fremtiden skulle arbejde med at tænke disse punkter ind på en naturlig måde i vores arbejde.
Det har derimod været nemt at opfylde kravene til tjeklistens punkter om Indkøb, Anvendelse af Energi, Transport og Behandling af affald, da dette har været en indarbejdet holdning gennem flere år.

Vi har aftalt på kontoret, at vi arbejder videre med en handleplan, hvor vi har fokus på gennemgang af vores computerarbejdspladser herunder energispareskinner, fokus på brug af lys samt fokus på digital sagsbehandling for at undgå unødig print af dokumenter. Handleplanen vil være et levende dokument, hvor der er mulighed for tilføjelser. Vi vil tage emnet op på personalemøder løbende henover året.

Aarhus stiftsadministartion opfylder p.t. 30 ud af tjeklistens 48 punkter.

April 2014


Insert Image
print
Tagget