Grøn Kirkelig Organisation – Areopagos

I Areopagos Danmark har de ikke nedsat et selvstændigt Grønt Kirkelig Organisations udvalg men valgt at lade alle medarbejdere være med i processen, da de mener, at det vil være med til at motivere den enkelte medarbejder mest muligt.
Areopagos Danmark har arbejdet med tjeklisten i ca. tre måneder – hvor alle medarbejdere har været med.

De opfylder 27 ud af 48 punkter med mindst 2 punkter i hver kategori, og har udarbejdet et uddybende dokument, hvori de redegør for, hvordan de arbejder med punkterne på tjeklisten.

Læs et portræt af Areopagos anno 2019 her

December 2016

print