Grøn Kirkelig Organisation – Danmission

Danmission har arbejdet med tjeklisten siden november 2011, men organisationen har haft en klima- og miljøpolitik siden 2009, som indeholder tjeklister for arbejdet i Danmark og i deres samarbejdslande.

Danmission opfylder 28 punkter på listen. Processen har været lang (siden 2009), hvor der blev gjort meget for at ændre nogle ting i starten, men hvor det så gik lidt i stå. Det har været svært at fastholde entusiasmen. Efter at have genoptaget processen og startet med et fællesmøde med alle ansatte, hvor der blev drøftet miljøforbedrende initiativer, går det bedre. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som følger op på dette. Folk er positivt indstillet og vil gerne ændre på deres adfærd for at gavne miljø og klima. 

print
Tagget