Korskirkens Baptistmenighed er ny grøn kirke

Vi har i Korskirkens Baptistmenighed arbejdet med forskellige tiltag i løbet af efteråret, der kan gøre os til Grøn Kirke. Indledningsvist har arbejdet fokuseret på at skabe overblik over hvilke tiltag, der allerede er sat i værk, og hvilke fokuspunkter kirken kan have i arbejdet med at blive Grøn Kirke. Vi har nedsat et udvalg som indtil videre har mødtes to gange.

For nuværende arbejder vi med optimering af kirkens forbrug. I forhold til f.eks. kaffe, har vi undersøgt, hvordan indkøb og forbrug af kaffe kan gøres mere bæredygtigt. Vi har således gennemgået tjeklisten, og fundet, at vi opfylder i alt 34 punkter. Dette inkluderer et punkt, som vi selv har tilføjet, nemlig at vi leder al regnvand på grunden i faskine, så kloakkerne ikke belastes. Derudover er vores kirkebygning bygget, således at den lever op til alle moderne standarder i forhold til miljøhensyn. Den er udstyret med isolation, der lever op til alle tidens krav, hvilket minimerer bygningens samlede energiforbrug. I samme henseende er kirkesalen ligeledes bygget med store, sydøstvendte vinduespartier, hvilket naturligt reducerer behovet for kunstig belysning i dagtimerne. Der er desuden installeret en faskine på grunden, hvilket vil sige, at regnvandet på grunden ikke belaster kloaksystemet. Dette er et hensyn der særligt betaler sig i forbindelse med vejrmæssige ekstremhændelser såsom skybrud. Dette er bare et udpluk af de tiltag vi har gjort i forbindelse med byggeriet, for at sikre en bæredygtig kirkebygning. 

print
Tagget , ,