Lumsås kirke

I Lumsås vil vi gerne være Grøn Kirke, fordi vi mener det er vigtigt, at kirken tager sin del af ansvaret i klimakampen, sin del af ansvaret for et bedre miljø og en mere retfærdig fordeling af goderne i denne verden.
(Sognepræst Sten Hartung)

Vi vil gerne gå foran og vise, at det faktisk er muligt at gøre en forskel. Det er for os helt naturligt, at kirken går foran med et godt eksempel, når man tænker på kristendommens grundlag i skabelsesberetningen i 1. Mosebog, hvor mennesket indsættes som forvalter over alt det gode og skønne, Gud har skabt. At være Grøn Kirke er altså at være sig sit ansvar som forvalter af kloden bevidst.

Vi mener, at det at være Grøn Kirke er en stadig proces, hvor vi gerne hen ad vejen skulle kunne opfylde så mange punkter som muligt.

En af de ting vi har integreret i Grøn Kirke er en fuldstændig økologisk dyrkning og pleje af den store præstegårdshave med frugttræer, bærbuske, staudebede og køkkenhave med et rigt fugle- og dyreliv til følge.

Kontaktperson: Sten Hartung

Læs mere om kirken her

Maj 2010

Handlingsplan for arbejdet med Grøn Kirke

Lumsås Kirke blev Grøn Kirke i maj 2010 og har de sidste 5 år arbejdet for at opfylde flere og flere punkter på tjeklisten. Lumsås Kirke ser ikke det at være Grøn Kirke som en status, der ikke bør ændres. De har fra begyndelsen arbejdet for at opfylde flere og flere punkter, hvilket også var en af grundene til, at de allerede fra starten udviklede en handlingsplan, som skulle hjælpe dem og holde dem fast i arbejdet.

Overordnet set har handlingsplanen tre punkter, som skaber rammen for deres målsætning:

1) ”Ikke kun være Grøn Kirke af navn, men også af gavn”.

2) ”Være ambitiøse, dvs. forsøge at opfylde stadig flere af de 48 punkter”.

3) ”Samarbejde om at opfylde punkterne i en positiv ånd”.

Derudover består handlingsplanen af punkter, som kirken gerne vil arbejde med i fremtiden. Det er bl.a. tjeklistens punkt 14, som omhandler indkøb af Fair-trade produkter. Hertil beskriver handlingsplanen mere specifikt hvilke Fair-trade produkter, de bør købe (fx kaffe og småkager). Et andet punkt, som de ønsker at arbejde med, er punkt 33, som omhandler begrænsningen af vand. Hertil er der i handlingsplanen

At være Grøn Kirke er en proces

Lumsås Kirkes handlingsplan indeholder både målet for indsatsen samt de tiltag, som skal føre til dette mål. Det er ikke meningen, at en handlingsplan ikke gennemgås hver dag, da den i høj grad er fremtidsorienteret samtidigt med, at den hjælper med at holde fokus på de fokusområder, som kirken har udpeget - fx Grøn Kirke. Sten Hartung, sognepræst i og kontaktperson for Lumsås Kirke, skriver selv, at de ikke bruger deres handlingsplan ”i det daglige, men personligt minder den mig om, at vi ikke kun skal være Grøn Kirke af navn men også af gavn, og det er godt at tænke Grøn Kirke som en proces, hvor vi hele tiden prøver at blive mere Grøn kirke end vi var til at begynde med”.

Og det er de også blevet! Siden Grøn Kirke var på besøg i foråret 2014 i forbindelse med besøgsrunden,har Lumsås kirke fået opsat forsatsvinduer på alle ruder indvendigt kirken, hvilket kan mærkes på elregningen, da det sparer energi. Derudover er de ved at udskifte alle kirkens el-pærer til LED-pærer, hvilket også på sigt giver bonus – ”både for miljøet men også på elregningen”, siger Sten Hartung.

print
Tagget ,