Skanderup Kirkegård er ny Grøn Kirkegård

Skanderup kirkegård

Skanderup Kirke ligger i nærheden af Kolding. De opfylder 31 punkter på tjeklisten.

Skanderup Kirkegård består af en gammel afdeling “Inden for murene”. Deres kirkegårdsmur er muret op med kampesten og cement, så de har ikke et dige med planter.

Inden for muren er der traditionelle gravsteder med thujahæk og grus på gangene. Ledige gravsteder bliver løbende tilplantet med stauder og skæreblomster til brug for kirken. Bl.a. en del georginer. Udenfor muren mod øst er der en blanding af traditionelle gravsteder og plænegravsteder. På et stort parklignende område mod nord, er der plænebegravelser til både kister og urner. Der er græsarealer til aktiviteter og to søer. Rundt om er der et skovagtig område og mod vest et større område, hvor græsset kun slås én gang om året. Der er etableret to områder med vilde blomster og staudebede hele vejen rundt om et nybygget kontorhus.

Kirkegården, fortæller de, har arbejdet med tjeklisten i et års tid, men det meste kunne krydses af inden da. Det tilføjes, at det sjoveste har været at plante og så blomster så mange steder, som de har tid til, samt at være med på kurser og konferencer.Hvortil det sværeste er at finde tid til at få det formelle i orden.  Der er god vilje til grøn kirkegård både i menighedsrådet og blandt medarbejderne.

Du kan læse mere om Skanderup Kirkegård på deres hjemmeside her

Tagget ,