Skovby kirkegård er ny grøn kirkegård

Skovby Kirkegård er ny grøn kirkegård

Skovby Kirkegård ligger i Skanderborg. Deres proces med at blive grøn har stået på siden 2018.

Nedestående er Kirkegårdens egen fortælling om deres grønne tiltag: Der har været opbakning hele vejen rundt fra menighedsråd, medarbejdere, gravstedsbrugere m.m.

Det har været positivt at opleve, når vores indsats har båret frugt, f.eks. da vi så det første pindsvin på kirkegården, efter at vi, i to sæsoner, havde lagt kvas, grene og vand ud til dem, eller da sommerfuglene indtog kirkegården efter, at vi plantede sommerfuglebuske.

Om Skovby kirkegård

  • Grøn Kirkegård siden 20222
  • Har udfyldt 40 punkter på tjeklisten
  • Skanderborg Ligger i Østjylland 

Introduktion af kirkegården:

Kirkegården er en traditionel landsbykirkegård, hvor der er begravet mennesker siden Vikingetiden. Kirken er bygget i ca. 1160.

Vi har pt 348 aktive gravpladser med 219 urner og 129 kister. Vi har 12-15 begravelser om året, heraf 1-2 som kistebegravelser.Indtil 2015 var kirkegården meget traditionel med kistegravsteder og urnegravsteder omringet af thujahæk samt en fællesplæne og en pladeplæne.

I 2015 etablerede vi et naturgravstedsområde, som tidligere lå i græs. Nu er det tilplantet med guldjordbær. Det er etableret under, og i forbindelse med en stor blodbøg. Det er blevet vores ”guldæg”. Nu foregår 1/2 – 1/3 af begravelserne her.

I 2018 blev en stor del af kirkegården omlagt. Vi havde for mange tomme gravsteder og for mange hække. Omlægningen medførte, at de tomme gravsteder blev nedlagt og lagt i græs. Grusgangene blev omlagt til græs, og gravstederne blev kortet af samt forhækkene fjernet. Det har åbnet gravstederne op og givet en langt mere frodig kirkegård. Den har fået mere park-agtig karakter.

Vi har fået to nye gravstedstyper: Enkeltbed og dobbeltbed i to typer med roser/taks som bagkant og bunddække som beplantning. Det er gravsteder der kræver minimal vedligeholdelse. 

Vi har udarbejdet en klimahandlingsplan med udgangspunkt i den plan, der blev udarbejdet i Favrskov Provsti for et par år siden.

Vi har ca. 50 flagermus på kirkeloftet. For at sikre disse et ordentligt fødegrundlag, udsår vi diverse blomster- og engblandinger på tomme gravsteder og planter generelt stauder og planter, der tiltrækker insekter. Gravstedsbrugerne får lov til at plukke buketter til gravstederne.

Skovby kirkegård

Vi har fået pindsvin på kirkegården efter, at vi har lagt grankviste, grene og kvas ud under bøgehæk og bøgepur, der omkranser kirkegården. Dræbersnegle mv. er væk.

Vi anvender ingen gift og ingen gasbrænding.Vi har 7 bænke rundt omkring på kirkegården.

Vi sorterer al affald med det resultat, at restaffald er reduceret til et minimum. 3 affaldsøer på kirkegården grovsorterer affaldet. Efterfølgende sorteres det i diverse fraktioner ved en større affaldsø ved sognehuset. VI har to kompostbeholdere med orm. Bortkørsel af affald er minimeret til bortkørsel af jord.

Læs mere om Skovby Kirkegård på deres hjemmeside her 

Skovby kirkegård

Tagget , ,