Tag Archives for " Københavns Stift "

Vor Frelsers Kirke

​ Vor Frelsers Kirke gennemgik en omfattende renovering fra 2006-2009. I den forbindelse blev der arbejdet seriøst med at nedbringe energiforbruget, og tænke klima og miljø med. Efter en travl genåbningsperiode syntes det naturligt at fortsætte at tænke det grønne ind i dagligdagen i kirken.Vi nedsatte et udvalg, et udvalgsmedlem har deltaget i Grøn Kirkes […]

Læs mere

Sct.Lukas Kirke

​​Sct. Lukas Kirke opfylder 31 punkter på Grøn Kirkes liste og arbejder fortsat med at gøre kirken grønnere.Kontaktperson: Bjørn Larsen  om kirken her​December 2009 

Læs mere

Sankt Ansgar Kirke

​Den katolske Domkirke i København, Sankt Ansgars Kirke,  er blevet Grøn Kirke.Sankt Ansgar Kirke har arbejdet hen imod at blive Grøn Kirke siden august 2014.Præst Daniel Nørgaard udtaler: “Det har været en lidt ujævn proces, hvor vi fra start tog en del tiltag, som det har været svært at finde tid til at følge op […]

Læs mere

Sakramentskirken

​Sakramentskirken på Nørrebro i København, er den tredje katolske kirke der bliver Grøn Kirke.Det har taget ca. 1 år, fra de startede med at arbejde med tjekliste og handlingsplan, til de blev godkendt som Grøn Kirke.Der hvor de har gjort den største indsats, er omkring deres energiforbrug. Det er samtidig det, de opfatter som den […]

Læs mere

Saint Albans Church

Den anglikanske kirke i København, Saint Albans Church, har arbejdet med grøn kirke i et par år. I 2006 vedtog menighedrådet en handlingsplan der ligger tæt op af Grøn Kirkes 48 punkter. Samtidig vedtog man at skære kirkens CO2-udslip med 40 procent inden 2050.Kirkens miljøkoordinator, Owen Prewett, fortæller:”In November 2007 the Council at St. Alban’s […]

Læs mere

Nazaret Kirke

​Nazaret Kirke tilslutter sig 26 af de 48 punkter og kan derved kalde sig grønne.Kontaktperson Nazaret Kirke: Lars Bundesen  om kirken her​April 2009

Læs mere

Kristkirken

​Vi blev opmærksom på “Grøn kirke” i starten af 2009. På det tidspunkt kunne vi sætte en lang række krydser i tjeklisten, men manglede lige de sidste.Desværre gik det lidt trægt med at komme videre og der var lang ventetid på svar på forskellige spørgsmål, og desværre tabte jeg gnisten til at blive ved med […]

Læs mere

Kingos Kirke

​Kingos Kirke er blevet Grøn Kirke ved at være nået op på at opfylde 28 punkter ud af de 48 på Grøn Kirkes Tjekliste.Mange punkter er noget, vi allerede har opfyldt. Nogle punkter har vi fået mere fokus på igennem diskussionen i et udvalg, i medarbejdermøde og i menighedsrådet: sparepærer, slukke unødvendigt lys, begrænse engangsservice, […]

Læs mere

Fredens Kirke

Fredens Kirke tilslutter sig 26 af de 48 punkter og kan derved kalde sig grøn kirke. ​Kontaktpersoner:​Mette og Troels Rasmussen om kirken herApril 2009​

Læs mere

Apostelkirken

​​Apostelkirken på Vesterbro i København har gennem de seneste to- tre år arbejdet med at blive grønne ikke kun af navn men også af sind. Det har ført til at vi nu opfylder 32 af punkterne på listen. Det sværeste har været at få oparbejdet systemer der gør det nemt at være grøn. Det sjoveste […]

Læs mere