Torup Sogn er blevet grøn

Torup kirke Lynæs kirke

Torup ligger i Nordsjælland. Torup sogn består af 2 kirker, Torup kirke og Lynæs kirke. kirkerne har tjekket 35 punkter af på tjeklisten. Torup Sogn fortæller at de for 3 år siden etablerede et grønt udvalg i menighedsrådet, der målrettet skulle arbejde med at gøre Torup Sogn til Grøn kirke. Der har været en del udvalgsarbejde, hvor til personale har deltaget. Arbejdet kulminerede med menighedsrådets beslutning om at tilslutte sig Grøn Kirke.

Det mest overraskende i arbejdet med at grønne kirkerne har været at endte ind i energikrisen i 2022/2023 og var rundt om vores tunge energi sluger er fortæller kirkerne. Straks blev de lavt hængende frugter høstet, og der blev etableret en vision on fremtidig energiforsyning. Som det første blev aftale om fjernvarme til Lynæs Kirke, præstegård og menighedshus samt Gartner bygning. og dertil blev der som det andet opstart på visionen om ”Herrens Mark” med energiforsyning til Torup kirke og præstegård.

Kirken fortælle følgende at vision om ”Herrens Mark” indebære økologisk dyrket landbrugsjord omlagt til skovrejsning. “Herrens Mark” indeholder en vertikalmølle samt en række solceller, i første omgang til eget forbrug. Men der er overvejelser i gang omkring at imødese provstiets behov for CO2 løsninger!Du kan læse mere om Torup sogn på deres hjemmeside her

Tagget , ,