Tyrstrup kirke er ny grøn kirke

Tyrstrup kirke har i løbet af efteråret, arbejdet på at blive Grøn Kirke. De kan nu sætte kryds ved 35 ud af 48 tiltag.

Da personalet sidste år var på medarbejderudflugt, gik turen blandt andet til Ribe Gl. Kirkegård, hvor et frø blev sat i manges bevidsthed, idet Ribe Gl. Kirkegård har etableret et sted på kirkegården specielt til vildtbevoksning. Kirkegården har en aftale med den lokale biavlerforening, at de har indtil flere bistader opsat på kirkegården og den honning, der produceres, sælges fra kirkegårdslederens kontor. En lignende ting kan udvalget godt se virkeliggjort ved det grønne græsareal øst for kirkegården. Ligeledes blev der talt om decideret skovrejsning på arealet – eller dele heraf.

Derudover har Tyrstrup kirke flere tiltag vedrørende biologisk nedbrydning af kaffefiltre og affaldssortering. Derudover arbejder de på at få etableret en skovrejsning og/eller etablering af en ”frugtplantage.” 

Tagget , ,