Vangede Kirke er ny grøn kirke

Igennem de sidste år har der i Vangede Kirke været fokus på, hvordan der kunne spares på penge og ressourcer, og derfor var det spændende for medarbejderne at gå til opgaven med Grøn Kirkes tjekliste.

I september 2019 nedsatte Vangede Kirkes menighedsråd et udvalg for GRØN KIRKE, hvis opgave fremadrettet vil være at have fokus på, hvor de yderligere kan spare på ressourcerne og på pengene. I november deltog udvalget i et arrangement på Gentofte rådhus “Gentofte sprinter for verdensmålene”, hvor de som gruppe arbejdede med og blev inspireret til det videre arbejde med kirkens udendørsarealer.

Vangede Kirke har planlagt, at der i januar måned skal holdes et møde, hvor repræsentanter fra Gentofte kommune skal inviteres med, så der måske kan blive mulighed for at kommunens og kirkens grønne arealer kan komme til “at hænge mere sammen” til glæde for dyre- og plantelivet i Vangede Kirkes sogn og i kommunen i det hele taget.

December 2019

print
Tagget , ,