Sitemap
addthis-area

Den fremtid vi ønsker os

Reformationsjubilæet fejres på mange forskellige måder i Danmark og andre lande. Det får os ikke alene til at se tilbage, men til at besinde os og se fremad på den verden, vi ønsker at give videre til kommende generationer. Plant håb er en træplantningskampagne for alle kirker og kirkesamfund.
Læs mere om Reformationsjubilæet 

Nyheder

20/2-2017: Danmissions Prey Lang projekt vinder pris i USA
I et samarbejde mellem Danmission og Københavns Universitet er der udviklet en app til mobiltelefoner, som kan kortlægge og afsløre ulovlig skovhugst og afbrænding i Prey Lang-skoven i Cambodja, der er dobbelt så stor som Fyn. App'en og projektet har vundet en fornem pris. Læs mere

 

7/2-2017: 3 nordfynske kirker planter æbletræer i forbindelse med Plant Håb kampagnen i marts måned. Træplantningen i Skeby, Østrup og Gerskov er planlagt til at foregå i forbindelse med en gudstjeneste i hver kirke. Kirkerne forærer desuden den lokale børnehave et æbletræ, som de planter sammen med dem. "Vi vil med plantningen af æbletræerne også gerne udtrykke et håb for vores og vores børns fremtid," udtaler sognepræst Keld Balmer Hansen.

 

11/1-2017:27 Kirker får træer til plantning i efteråret

Provstiudvalget i Stege-Vordingborg Provsti donerer paradis-æbletræer til samtlige 27 kirker i provstiet i anledning af reformationsfejringen. Træerne vil blive plantet til efteråret. Samtidig støttes træplantning i Myanmar gennem Folkekirkens Nødhjælp.

26/10-2016: Kirker og kommune i Fredericia planter håb for verden

Som et led i deres fejring af Reformationsjubilæet, går kirker i Fredericia og Fredericia Kommune sammen om at plante træer og håb for verden. Det sker som del af Grøn Kirkes "Plant håb"-kampagne. Nyhed fra Fredericia Kommune. 

Læs mere

 

3/10-2016: Dronningen plantede træ i Wittenberg
Dronning Margrethe deltog i festgudstjeneste i Wittenberg, hvor alterklædet, som dronningen har broderet, blev taget i brug. Herefter plantede hun i den nyanlagte lund i Luthergarten et træ som en reformationshilsen fra den danske folkekirke. 

4/9-2016: Festival plantede håb ved Verdens Ende

Ved TRO – økologisk kirkefestival 2016 blev der plantet et træ ved den traditionelle morgenandagt ved ”Verdens ende”. Træplantningen var en del af Grøn Kirkes "Plant håb"-kampagne.
Læs mere

 

7/5-2016: Plant håb-kampagne lanceret på Himmelske Dage
Grøn Kirkes kampagne Plant håb blev lanceret i Grøn Kirkes telt på Himmelske Dage, med børnekor, økologisk æblesaft og information om verdens klimaudfordringer, æbletræer og handlemuligheder for kirker og kirkelige organisationer. Alle opfordres til at plante æbletræer, eller andre træer og planter på tilgængelig jord. 

Læs mere


 

Plant håb i verden!

- I anledning af Reformationsåret 2017

Grøn Kirke, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission opfordrer alle kirker og trossamfund til at plante træer lokalt og ude i verden i jubilæumsåret for Reformationen. Ved at plante træer, er vi med til at sætte synlige og varige håbstegn.

En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? ” Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.” Vi ser alt det herlige på jorden, som vi sammen har fået og har fået medansvar for. Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi følge Luther, vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ!

1. Plant lokalt

Grøn Kirke foreslår alle menigheder at planlægge at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med nabokirker, andre trossamfund, kommunen eller lokale foreninger. Plant og lad gro, hvad der giver glæde og mening, og brug det derefter i fællesskab: 

   * Plant æbletræer f.eks. af gode danske æblesorter, eller

   * Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter 

   * Lav grønne livsrum også i byen og skab blomsterenge og vandhuller

   * Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved 
      kirkedigerne

Få inspiration til, hvad I kan plante

 

 

 

 

2. Plant ude i verden

Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. Der er brug for, at der plantes træer for at imødekomme disse udfordringer. Når du planter herhjemme, planter du også håb i verden ved at støtte træplantning i områder, der er særligt sårbare, med kr. 500: 

* Støt Folkekirkens Nødhjælps plantning af æbletræer i Myanmar, hvor følgerne af klimaforandringerne mærkes i form af ekstrem tørke i dele af landet, mens voldsom og uforudsigelig regn i andre dele af Myanmar skyller træer, bjergskråninger og veje væk, og gør det vanskeligt at dyrke jorden. Læs mere

* Støt Danmissions træplantning i Cambodja, hvor Prey Lang skoven er udsat for omfattende illegal skovhuggeri, hvilket i høj grad begrænser de lokales levebrød, da de lever af skovens ressourcer. Læs mere

 

 

3. Kom på det grønne håbskort

Alle kirker og kirkesamfund inviteres til at deltage - og man behøver ikke at være Grøn Kirke i forvejen. Du kan også være med som enkeltperson. Fortæl os og andre om din træplantning og arrangement. Så kommer du på Danmarkskortet, så man kan se de steder i Danmark, hvor der plantes håb. Send en mail til hs@danskekirkersraad.dk

På kortet kan du følge med i, hvor der plantes håb i Danmark.

Kortet opdateres løbende.

Værktøjskasse

Hent inspiration til jeres træplantningsarrangement fra værktøjskassen her: 

Plakat I kan hænge op
Idé-bank

Liturgiske byggeklodser