PLANT HÅB I VERDEN!

I anledning af Reformationsåret 2017

Grøn Kirke, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission opfordrer alle kirker og trossamfund til at plante træer lokalt og ude i verden i jubilæumsåret for Reformationen.

Ved at plante træer, er vi med til at sætte synlige og varige håbstegn. En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? ” Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”

Vi ser alt det herlige på jorden, som vi sammen har fået og har fået medansvar for. Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi følge Luther, vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ!

Plant håb

HENT INSPIRATION

til jeres træplantning
fra værktøjskassen her:

- Plakat I kan hænge op

- Idé-bank

- Liturgiske byggeklodser

1. PLANT LOKALT

Grøn Kirke foreslår alle menigheder at planlægge at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med nabokirker, andre trossamfund, kommunen eller lokale foreninger. Plant og lad gro, hvad der giver glæde og mening, og brug det derefter i fællesskab:

* Plant æbletræer f.eks. af gode danske æblesorter, eller

* Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter

* Lav grønne livsrum også i byen og skab blomsterenge og vandhuller

* Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved kirkedigerne

Få inspiration til, hvad I kan plante

2. PLANT UDE I VERDEN

Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. Der er brug for, at der plantes træer for at imødekomme disse udfordringer.

Når du planter herhjemme, planter du også håb i verden ved at støtte træplantning i områder, der er særligt sårbare, med 500 kr.: 

* Støt Folkekirkens Nødhjælps plantning af æbletræer i Myanmar, hvor følgerne af klimaforandringerne mærkes i form af ekstrem tørke i dele af landet, mens voldsom og uforudsigelig regn i andre dele af Myanmar skyller træer, bjergskråninger og veje væk, og gør det vanskeligt at dyrke jorden.


Læs mere


* Støt Danmissions træplantning i Cambodja, hvor Prey Lang skoven er udsat for omfattende illegal skovhuggeri, hvilket i høj grad begrænser de lokales levebrød, da de lever af skovens ressourcer.


Læs mere

3. KOM PÅ DET GRØNNE HÅBSKORT

Alle kirker og kirkesamfund inviteres til at deltage - og man behøver ikke at være Grøn Kirke i forvejen. Du kan også være med som enkeltperson. Fortæl os og andre om din træplantning og arrangement. Så kommer du på Danmarkskortet, så man kan se de steder i Danmark, hvor der plantes håb.

Send en mail til gronkirke@gronkirke.dk

På kortet kan du følge med i, hvor der plantes håb i Danmark. Kortet opdateres løbende.