Tag Archives for " aalborg stift "

Minikonfirmander og konfirmander planter håbstræer på Hannæs

Godt ti minikonfirmander fik hænderne i jorden, da de i oktober gravede ud og fyldte jord på for at plante et discovery-æbletræ på Lild Kirkegård på Hannæs. Træet blev velsignet og ceremonien sluttede med en fælles sang. En måned senere i november var det en gruppe konfirmander, der dækkede til med jord omkring et nyplantet æbletræ […]

Læs mere

Vedsted kirke

Vedsted Kirke

Vedsted menighedsråd og personale har arbejdet med at være grøn kirke siden 2009. Udgangspunktet for handleplanen er de 48 punkter der er opstillet for Grøn Kirke.Der er gennemført energimærkning af præstebolig, sognegård og velfærdsbygning. Ved kirkens renovering i 2014 blev der installeret forsatsvinduer, nyt naturgasfyr med varmestyring og ny belysning med energibesparende pærer og lysregulering.På […]

Læs mere

Vadum kirke

Vadum Kirke

Vadum kirke kan på nuværende tidspunkt krydse 30 af tjeklistens 48 punkter af. De har arbejdet med projektet i flere år,og har udarbejdet en handlingsplan, der tages op til fornyelse en gang om året.I Vadum Kirke har de fundet arbejdet med tjeklisten ganske enkel:” idet vi hurtigt fandt ud af at mange af punkterne jo […]

Læs mere

Skelund Kirke

Skelund Kirke

I Skelund Kirke har de arbejdet med miljø- og energiforbedringer i flere år, men er først i 2015 blevet opmærksomme på Grøn Kirke ordningen.For at fastholde opmærksomheden på problemstillingerne hos både menighedsrådet og personalet – og for at påvirke udviklingen generelt i denne retning – fandt de det relevant at tilmelde sig initiativet.Formand for menighedsrådet […]

Læs mere

Vodskov Kirke

Hvad gør I egentlig selv deroppe på Tidselbakken?Det spørgsmål fra en mand nede af vejen blev den konkrete anledning for Vodskov Kirke til at komme i gang med at blive Grøn Kirke.Vodskov kirke blev ”Grøn kirke” i 2009.Vi arbejder løbende med vores indkøb, affald og energiforbrug.Vi er både pragmatiske og vedholdende i vores miljøarbejde: Medarbejdere […]

Læs mere

Strandby Metodistkirke

metodistkirken i Strandby

Metodistkirken i Strandby, der ligger lidt nord for Frederikshavn er Grøn Kirke.Vi er den største metodistmenighed i Danmark og har ca. 700 medlemmer. Vi har i det sidste års tid arbejdet lidt med energi og miljøproblematikken og vi forsøger at blive så miljøobservante som overhovedet muligt. Vi kan tilslutte os mindst 25 af tiltagene. og […]

Læs mere

Hjallerup Kirke

Hjallerup Kirke

Hjallerup Kirke har arbejdet med tjeklisten i 3 måneder og opfylder nu 26 punkter.Hjallerup Kirke havde allerede inden arbejdet med tjeklisten mange grønne tiltag i kirken. De har bl.a. et velfungerende kommunalt genbrugssystem, et grønt-tænkende medarbejderstab og årlige høstgudstjenester og høstmarkeder, hvilke er en god anledning til at prise skaberværket. Produkterne sælges for at hjælpe […]

Læs mere

Horsens Kirke

Hammer Kirke og Horsens Kirke er blevet Grøn Kirke efter at have arbejdet med tjeklisten i ca. 4 måneder, hvilket nu betyder, at de kan krydse 35 punkter af på tjeklisten – og arbejder på flere.Hammer Kirke og Horsens Kirke blev opmærksom på Grøn Kirke, da de så i lokalavisen, at en af de nærliggende […]

Læs mere

Brønderslev Kirke

Vi er via Brønderslev Provstiudvalg blevet gjort opmærksom på muligheden for at blive Grøn Kirke, og kan for nuværende udfylde 26 af tjeklistens 48 punkter.I Brønderslev Kirke har vi har afholdt møder, hvor menighedsrådsformand, kirketjener og kordegn var tilstede. Her blev alle punkter gennemgået og drøftet.Det har naturligvis givet os alle stof til eftertanke.Vi vil […]

Læs mere

Hammer Kirke

Hammer Kirke, Aalborg

Hammer Kirke og Horsens Kirke er blevet Grøn Kirke efter at have arbejdet med tjeklisten i ca. 4 måneder, hvilket nu betyder, at de kan krydse 35 punkter af på tjeklisten – og arbejder på flere. Hammer Kirke og Horsens Kirke blev opmærksom på Grøn Kirke, da de så i lokalavisen, at en af de […]

Læs mere