Tag Archives for " Roskilde Stift "

Gørlev Kirke

Gørlev Kirke

I Gørlev Kirke i Kalundborg Provsti startede Graver Leif Juhl allerede med sortering af affald på Kirkegården for ca 5-6 år siden. Repræsentanter fra Menighedsrådet har været på kursus i Grøn Kirke ideen og har på det sidste gennemgået alle punkter og bestemt, at vi gerne vil deltage i projektet.På sidste møde har vi sammen fundet […]

Læs mere

Glumsø Kirke

Vi har faktisk ikke arbejdet så længe med projekt grøn kirke, men nedsatte en arbejdsgruppe bestående af præst, graver, to kirkeværger og to menighedsrådsmedlemmer, som har forskellige kompetencer. Først i det nye år havde vi et indledende møde i arbejdsgruppen og tog derefter fat på tjeklisten. Da vi i de tre sogne har fælles menighedsråd […]

Læs mere

Førslev Kirke

Menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev pastorat har på sit møde endeligt vedtaget at gå med i projekt Grøn Kirke, og rådet har samtidig vedtaget handlingsplan for implementering af grønne tiltag i den daglige drift, information og gudstjenesteliv.Menighedsrådet har arbejdet med checklisten siden foråret 2012, men grunden til arbejdet blev lagt allerede i februar 2010, hvor der blev […]

Læs mere

Farendløse Kirke

Farendløse Kirke

I Farendløse Kirke har de nedsat et udvalg til at arbejde med Grøn Kirke.Efter at have arbejdet med tjeklisten, kan de nu sætte kryds i 38 af punkterne.De sidste to punkter har de selv tilføjet, nemlig at:Plante stauder på de nedlagte grave på kirkegården, og bruge blomsterne til pyntning i kirken.Udlægge kirkens jord til en […]

Læs mere

Med ny grøn kirke er der 50 grønne kirker i Roskilde Stift

Buerup Kirke er i november blevet grøn kirke. Kirken har i mange år arbejdet på en grøn omstilling, men blev inspireret til at gøre brug af grøn kirkes tjekliste ved et møde om det grønne kirkearbejde i oktober. Allerede en måned efter er kirken nu blevet officiel grøn kirke og opfylder 33 punkter på den […]

Læs mere

Syv Kirke

“Vi har skiftet alle vore alm. glødepærer ud med lavenergi pærer,vi har besluttet at installere lavtskyllende klosetter, vi holder øje med energiforbruget, vi holder friluftgudstjenester m.m.” siger kontaktperson Gustav Gerstrøm, og fortsætter:”Det er selvfølgelig kun starten, men jeg er godt klar over, at der er mange ting og tiltag, som vi fortsat skal arbejde med”Kirken […]

Læs mere

Ørslev kirke

Ørslev kirke er blevet grøn. De opfylder 31 af tjeklistens 48 punkterMenighedsrådet i Ørslev Kirke fortæller åbenhjertigt om hvordan processen hen mod at blive Grøn Kirke har været:”Tanken om at blive Grøn Kirke har ligget og simret i nogle år i en blanding af på den ene side ganske forståelig personaletræghed i forhold til at skulle […]

Læs mere

Vejlø Kirke

Vi er et sogn med ca. 2100 indbyggere hvoraf mere end 90% er medlem af folkekirken. Vi er grøn kirke og er bevidste om vore handlinger i forhold til mennesker og natur. Vi genbruger, tænker os om og er bevidste når i vore valg og forbrug. Vi tager handlingsplanen med på menighedsrådsmøder og sørger for at holde […]

Læs mere

Ting-Jellinge Kirke

Vi opfylder 26 af de 48 punkter og arbejder løbende på at udvide dette antal, men der skal også være økonomi i forbedringerne og vi udskifter ikke bare fx elartikler uden grund. Det har været en lang proces på 1½ år at blive grøn kirke, hvor det flere gange har været på dagsordenen på menighedsrådsmøderne. Det sværeste […]

Læs mere

Sæby Kirke

Ideen om at blive Grøn kirke voksede frem samtidig med, vi fik ideen til at holde TRO – økologisk kirkefestival. Det var i forbindelse med en inspirationsdag i oktober 2011, hvor bl.a. biskop Peter Fischer-Møller holdt oplæg om Grøn kirke. Den første økologiske kirkefestival blev holdt i september 2012. Det har været spændende og lærerigt at arbejde […]

Læs mere